När grannarna stör

När grannarna stör

Vad gör man när grannarna stör? Får de spela musik efter 22, måste det inte vara tyst då?

Dela:

De lagar och regler som finns kring störningar är allmänt hållna och säger i princip att du som hyresgäst/ägare ska se till att de som bor i din omgivning inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller försämra deras bostadsmiljö. Bor man i en bostadsrätt kan bostadsrättsföreningen satt upp egna ordningsregler som då även gäller. När en störning ska bedömas görs det utifrån störningens omfattning och när på dygnet de inträffar och vilken ljudnivå de uppgår till. Ljudnivåer går att mäta för att sedan avgöra om det är en acceptabel ljudnivå. Folkhälsomyndigheten har allmänna råd och riktlinjer kring buller inomhus.

När man bor i ett flerfamiljshus kan man inte begära att det ska vara tyst hela tiden. Man måste acceptera normala ljud och störningar som blir i en lägenhet. Det går inte att undgå när man bor så nära varandra. Jobbar man till exempel natt och sover på dagen kan man ändå inte klaga på ljud från lekande barn. Ljudet på dagen får vara högre än på kvällen och natten. Bor man i ett gammalt hus får man också acceptera att det är mer lyhört än i ett nyare hus. Det finns inga regler kring till exempel fester att det ska vara tyst efter 22 eller förbud för en hyresgäst att röka på sin balkong. Ska man ha fest kan det vara bra att meddela grannarna kring detta så att de vet att det kan bli lite mer ljud just den kvällen.

Om du upplever att du blir störd av din granne är det bästa att försöka prata med denne och säga hur du känner. Grannen kanske inte alls är medveten om att den stör dig och kan tänka sig att ändra på sina vanor. Har till exempel grannen en hund som skäller när de är iväg är det ju möjligt att de inte ens vet om det. Skulle ditt samtal med grannen inte hjälpa eller att du helt enkelt inte vill ta det med grannen själv så ska du kontakta din hyresvärd, bor du i en bostadsrätt så är det styrelsen du får kontakta. Då hjälper de förhoppningsvis dig och din granne att komma fram till en lösning. Det är också bra att anteckna varje gång störningarna sker, skriv ned tidpunkt, händelse och hur länge det pågick. Det underlättar sedan ifall det ska göras en bedömning av störningarnas omfattning med mera. Bor du i hyresrätt och du inte får hjälp av din hyresvärd kan du kontakta hyresnämnden. De kan besluta att värden ska göra något åt störningarna.

En hyresgäst som stör sina grannar brukar få en tillsägelse eller varningsbrev från hyresvärden. Om störningen fortsätter riskerar hyresgästen att bli uppsagd från sin lägenhet. Som hyresgäst ansvarar man även för störningar som förorsakas av sina familjemedlemmar och gäster.