Grilla säkert

Grilla säkert

Nu när våren kommer är det dags att börja grilla. Då det alltid finns en brandrisk när man grillar tänkte vi titta på hur man grillar säkert.

Dela:

Nu är grillsäsongen igång och det finns ju inget mysigare än att grilla god mat med familj och vänner. Många grillar hemma på sin altan, andra grillar på utflykt i skogen eller på anvisade grillplatser i naturreservat och friluftsområden. När man grillar finns det alltid en brandrisk. Hur ska man göra för att grilla säkert?

Det första man bör tänka på innan man ska grilla är om det råder eldningsförbud. Detta kontrollerar du med den kommunen där du befinner dig.

Grillen ska placeras på ett plant underlag och helst ska det vara obrännbart. Nu när våren kommer är det många som börjar grilla och många tänker inte på att fjolårsgräset är väldigt torrt trots att det nyligen har varit snö. Sprider sig elden när man grillar går det väldigt fort och man måste vara förbered på att kunna agera fort. Se till att alltid ha vatten eller en handbrandsläckare till hands när du grillar, oavsett om du är hemma eller i skogen, för att kunna släcka en eventuell brand. Lämna heller aldrig grillen utan tillsyn.

En del använder engångsgrillar när de ska grilla i parken eller skogen. Problemet är att de blir väldigt varma och många ställer dem i gräset. Man bör ställa dem på ett plant och obrännbart underlag. När man har grillat klart är engångsgrillen varm väldigt länge och en del tänker inte på det utan slänger den i en soptunna. Istället för engångsgrill kan man köpa en bärbar grill, dessa är säkrare än en engångsgrill och ger bättre grillresultat. Det är också mer miljövänligt att ha en bärbar grill som man kan använda i många år än att köpa en massa engångsgrillar. Men man måste alltid oavsett vilken grill man använder tänka på var man ställer den så att det inte kan börja brinna. Avståndet till en brännbar vägg, ett tält eller husvagn bör vara minst en meter.

Om du grillar i naturen måste man vara extra försiktig. En gnista kan orsaka förödande konsekvenser om det är torr mark. När du lämnar platsen där ni har grillat måste elden vara helt släckt.

Har du en gasolgrill är det viktigt att kontrollera slangen mellan gasolbehållaren och grillen. Böj slangen för att kontrollera om det finns sprickor. En del sprickor kan vara väldigt små och då kan det vara bra att kontrollera slangen med läckspray eller såpvatten. Finns det sprickor måste slangen bytas. Om en brand uppstår, försök i första hand att stänga huvudventilen på gasolflaskan.

Grillar du i en grill med grillkol så tänk på att grillkolen behåller värmen och glöd upp till tre dygn. Häll aldrig brännbar vätska som till exempel tändvätska direkt på glöden, det kan orsaka svåra olyckor. Istället för att använda tändvätska kan man använda sig av tändrör, tändklossar, tändpapper eller eltändare.

Om elden skulle sprida sig när du grillar ska du ringa 112 och larma räddningstjänsten. Försök att hejda elden i vindriktningen och att kväva lågorna.